Contra la violència masclista durant la festa major

Lettering + Il·lustració + Publicitat + Naming + Arts finals

Campanya per posar conciència sobre la violència sexual i masclista durant les festes majors. Es dissenyen un seguit de suports i merchandatge per repartir des d’un carpa a la plaça central durant els dies de festa major. El díptic i roll-up mostren un gràfic d’actuació en el cas que es vegin o es visquin violències i com actuar.

Amb l’objectiu de ser una campanya accessible, propera, forta i un punt rebel (fugint d’allò mès institucional, tou o enfocat en la fragilitat de les victimes), es dissenya una tipografia personalitzada, feta a ma, que combina majúscules i minúscules, amb colors contrastats i saturats i acompanyada d’un altaveu que crida que “no en deixem passar ni una”.